Polityka Prywatności

DEFINICJE

 1. Administrator: jednostka zarządzająca danymi osobowymi użytkowników serwisu przedsiebiorczetrojmiasto.pl oraz grupapt.pl, czyli Solkova sp. z o.o., Olimpijska 17/3, 80-180 Gdańsk, NIP: 583-348-52-83.
 2. Użytkownik: osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę poprzez rejestrację do aplikacji.
 3. Witryna: strona internetowa przedsiebiorczetrojmiasto.pl oraz grupapt.pl zarządzana przez Administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Solkova Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-180), ul. Olimpijska 17/3, NIP 5833485283, KRS 0001050999.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

 1. Dane zbierane od użytkowników:

  • Imię, nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres (ulica, miejscowość)
  • Dane firmowe (nazwa firmy, NIP, branża)
 2. Dane zbierane automatycznie:

  • Adres IP Użytkownika
  • Typ przeglądarki
  • Nazwa domeny
  • Typ systemu operacyjnego
  • Ustawienia ekranu komputera
 3. Dane finansowe: Zbierane przez operatorów płatności (np. Stripe).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Rejestracja i uczestnictwo w wydarzeniach
 2. Dołączenie do społeczności
 3. Wysyłka newslettera
 4. Kontakt z użytkownikiem
 5. Analizy i statystyki
 6. Wystawianie faktur
 7. Obsługa płatności
 8. Personalizacja treści

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Circle.so: System do zarządzania społecznością
 2. Google Analytics: Narzędzie do analizy statystyk i danych
 3. Stripe: Operator płatności
 4. HubSpot: Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 5. Zenbox: Dostawca usług hostingowych

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, kiedy użytkownik poprosi o ich usunięcie. Dane finansowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów podatkowych i księgowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych
 2. Sprostowania swoich danych osobowych
 3. Usunięcia swoich danych osobowych
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. Przenoszenia danych
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

KONTAKT

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Solkova Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@przedsiebiorczetrojmiasto.pl.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich, a Solkova Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby procesy zbierania danych były bezpieczne i nie dawały możliwości przechwycenia czy wykorzystania zbieranych danych przez osoby nieuprawnione.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Witryna zarządzana przez Administratora wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych dotyczących korzystania z serwisu, w tym danych demograficznych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji cookies w przeglądarce internetowej, co może powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

W Witrynie mogą być zamieszczane linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i przetwarzania danych osobowych obowiązujących na wspomnianych stronach internetowych/serwisach. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminów dotyczących przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach internetowych/serwisach, a ewentualne skargi lub uwagi zgłaszać bezpośrednio ich administratorom lub podmiotom zarządzającym tymi stronami.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej przedsiebiorczetrojmiasto.pl. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu na stronie internetowej. Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie postanowień Polityki Prywatności poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Koncie Użytkownika oraz na stronie internetowej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane nie są przekazywane do Państw trzecich.